Implementek

Autor

Dodavanje novog page layout-a za Magento CMS strane

Magento nudi napredne e-commerce mogućnosti, ali ne treba zaboraviti ni klasične CMS stranice koje upotpunjuju vašu prezentaciju sadržajem. Naravno te stranice su retko sa sadržajem identične strukture pa je potrebno napraviti novi templejt za njih. Za pravljenje novog templejta prvo je potrebno da napravite phtml…