Internal Server Error 500 Magento

Mnogi od nas koji su započeli eksperimentisanje sa ovim interfejsom i pokušali da dodaju različite vrednosti za Base URL su se suočili sa trenutkom kada Magento puca. Obično se pojavi Internal Server Error 500 sa učitavanjem svake strane. Problem je u činjenici da ne možemo da otvorimo Magento administraciju kako bi ispravili grešku. Šta treba činiti u ovakvim situacijiama?

Dobili smo poruku od jednog našeg klijenta koja glasi:

Stavio sam www.mydomain.com na loše mesto. Promenio sam base URL u {{base_URL}} i sada mi se javlja 500 server error na front endu i na admin panelu. Pogledao sam u bazu podataka i ne mogu da nađem pravo polje da promenim vrednosti. Da li možete da mi pomognete?

Klijent je uradio sledeće: System> Configuration> Web> Unsecure i stavio je neispravnu vrednost u Base URL polje. Pazite na ovo polje. Na žalost, Magento ga apdejtuje da vas prethodno ne upozori, ali promene vrednosti u ovom polju mogu da dovedu do pucanja Magenta. Obično se pojavi ovakva greška:

INTERNAL SERVER ERROR

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, webmaster@mysite.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

[Pojavila se interna greška na serveru ili miskonfiguracija zbor koje nije moguće izvršiti vaš zahtev. Molimo vas kontaktirajte administratora servera i obavestite ga kako se i kada greška pojavila. Više informacija o ovoj grešci ćete naći na server error logu. Takođe, 404 Not Found greška se pojavila tokom pokušaja da se upotrebi ErrorDocument kako bi se ispunio vaš zahtev.]

Klijent se nalazio na dobrom putu da pronađe rešenje. Potrebno je otvoriti MySQL (obično putem php MyAdmin) i naći core_config_data tabelu. Kada to uradite ručno apdejtujte dva reda:

  1. config_id:3 web/unsecure/base_url => http://www.mydomain.com/
  2. config_id:4 web/secure/base_url => https://www.mydomain.com/

Sada bi trebalo da je sve u redu.

Tekst je preuzet sa veb sajta inchoo.net

Ostali postovi