Magento: Uklanjanje poređenja proizvoda


Uklanjanje poređenja proizvoda nije moguće kao opcija kroz Magento admin interfejs. Stoga je jedina opcija da se bacimo na editovanje fajlova.

Vodič koji sledi je prilično jednostavan i baziran je na verziji Magento 1.3.1.1

Pre nego započnete proceduru idite na: System-> Cache Management i onemogućite cache. Možete ponovo da ga uključite kada završite posao.

Korak 1 – reports.xml

Otvorite: app/design/frontend/deafult/YOUR THEME NAME/layout/reports.xml i izbrišite sledeće redove:

[php]
<block type="reports/product_compared" before="right.permanent.callout" name="right.reports.product.compared" template="reports/product_compared.phtml" />
<block type="reports/product_viewed" before="right.permanent.callout" name="right.reports.product.viewed" template="reports/product_viewed.phtml" />
[/php]

Korak 2 – catalog.xml

Otvorite: app/design/frontend/deafult/YOUR THEME NAME/layout/catalog.xml i izbrišite sledeći red:

[php]
<block type="core/template" before="cart_sidebar" name="catalog.compare.sidebar" template="catalog/product/compare/sidebar.phtml"/>
[/php]

Sačuvajte fajlove i osvežite stranu na kojoj radite. Poređenje proizvoda sada ne bi trebalo da se pojavi, ali ukoliko kliknete na bilo koji od proizvoda videćete da je “Add to compare” tekst link još uvek tu.

Način da ga uklonite:

Korak 3 – addto.phtml

Otvorite app/design/frontend/default/YOUR THEME NAME/template/catalog/product/view/addto.phtml i izbrišite sledeći red:

[php]
< ?php if($_compareUrl=$this->helper(‘catalog/product_compare’)->getAddUrl($_product) ): ?>
<li><span class="pipe">|</span> <a href="<?php echo $_compareUrl ?>">< ?php echo $this->__(‘Add to Compare’) ?></a></li>
< ?php endif; ?>
[/php]

Ukoliko ne želite da potpuno obrišete kod uradite sledeće:

[php]
<remove name="name_of_the_ol_block"/>
[/php]

To je sve. Ovim bi uklanjanje poređenja proizvoda bilo rešeno.

Tekst je preuzet sa veb sajta inchoo.net u okviru serijala tekstova za Magento Srbija i e-trgovina.

Ostali postovi