Nadogradnja šablona (TEMPLATES UPGRADE)

  1. Preumite svežu kopiju najnovijeg Magenta i iste verzije koju želite da unapredite.
  2. Uporedite kopije (XML fajlovi prikaza i PHTML fajlovi), ekstraktujte one koje se razlikuju.
  3. Ručno primenite razlike na prilagođene dizajn-fajlove (ovo je kompleksan korak).
  4. Uverite se da nikakve promene nisu učinjene na ključnim šablonima (core templates) starog sajta. Ako jesu, prebacite te promene na korisničke šablone.
  5. Preporučujemo korišćenje ECG servisa za pregledanje tema radi identifikacije područja potencijalnih problema u šablonima i još mnogo toga
  6. Testirajte, testirajte, testirajte.

Ostali postovi