Nadogradnja sajta (SITE UPGRADE)

Unapređivanje Magenta iz bilo koje postojeće edicije/verzije na neku noviju ediciju/verziju. Beleške:

 1. Neki koraci mogu biti preskočeni prilikom nadogradnje razvojnih sajtova.
 2. Podrazumeva se da se kod već nalazi u nekoj izvornoj verziji kontrolnog sistema (Subversion, Git).
 3. Struktura baze će se unaprediti automatski tokom nadogradnje.
 4. Koristite samo mysql alate komandne linije za brisanje, izvoz (eksport) i uvoz (import) podataka, nikako phpMyAdmin jer postoji rizik oštećenja baze podataka.
 5. Nikad ne nadograđujte live sajtove direktno. Nepravilna podešavanja ili veći broj korisnika koji pristupaju sajtu mogu korumpirati strukturu sajta.
 6. Preporučuje se replikacija produktivnog okruženja i vršenje čiste instalacije nove verzije umesto zamene postojećeg koda.
 7. Prilikom nadograđivanja sajta koji je razvijen od strane nekog drugog, pregled koda se STROGO preporučuje.


Magento Expert Consulting Group (ECG) može biti od velike pomoći kod pregleda koda, planiranja nadogradnje i samog procesa nadogradnje. Čitav proces nadogradnje može trajati satima ili danima, u zavisnosti od kompleksnosti projekta. Planirajte minimum 2-3 nedelje za nadogradnju live sajta.

 1. Kreirajte novi repozitorijum izvora kontrole sa novom verzijom Magenta.
 2. Importujte module i dizajn sa originalnog sajta, jedan po jedan.
 3. Koristite kopiju live baze podataka ili baze podataka za testiranje.
 4. Nadogradite šablone (templejte) i module tako da budu kompatibilni sa poslednjim verzijama, učinite dodatne kastomizacije ako to bude potrebno.
 5. Testirajte, testirajte, testirajte. Imajte na umu da fatalne greške mogu iziskivati čišćenje i ponovno importovanje baze podataka. Obavezno očistite var/cache.
 6. Pripremite se za lansiranje nadogradnje
  • Nabavite novi server ili bar novi IP
  • Par dana pre lansiranja promenite DNS TTL na kraće vreme (npr. 5 minuta)
  • Podesite ime novog servera da bude isto kao ime live servera
  • Podesite vaš računar (hosts fajl) da mapira originalno ime IP-jem novog servera
  • Podesite Apache tajm-aut na MINIMUM 1 sat
  • Pobrinite se da server ima dovoljno fizičkog prostora (na disku)
  • Daunloadujte nadograđeni Magento kod sa repozitorijuma na novi server
  • Podesite Magento tako da koristi isti URL kao live sajt
  • Testirajte funkcionalnosti, korisnički interfejs, izvršite testiranja odziva i svega ostalog što će Vam pomoći da procenite da li je nadogradnja prošla ispravno.
 7. Lansirajte sajt
  • Očistite logove u bazi da biste je učinili manjom
  • Postavite 503 HTML stranicu pomoću .htaccess fajla (ili blokirajte eksterni pristup live sajtu)
  • Onemogućite i očistite sav cache
  • Stopirajte cron
  • Eksportujte live bazu podataka u fajl
  • Dropujte sve tabele u novoj bazi (ako je korišćena za testiranje)
  • Importujte bazu podataka u novu bazu (korišćenje drugačijeg korisnika baze pomaže pri izbegavanju grešala)
  • Pobrinite se da nema aktivnih skriptova i korisnika koji koriste sajt tokom importa (uvoza) baze.
  • Izmenite novi Magento fajl local.xml kako biste se uverili da koristi isti KLJUČ i tačke nove baze podataka.
  • Samo jedna osoba može pristupiti sajtu – on bi trebalo da osveži stranicu i cache u novoj verziji Magento instalacije. Ovo će započeti proces nadogradnje baze podataka. Beleška: kada vršite nadogradnju između određenih verzija, proces može potrajati priliko dugo ako se radi o velikim bazama podataka.
  • Beleška: prilikom korišćenja Media servera (prilikom čega se media folder mauntuje pomoću NFS-a), pobrinite se da usmerite NFS maunt na originalni media server ali zamenite .svn (ako koristite subversion) iz nove provere (checkout) na originalni media direktorijum media servera.
  • Aktivirajte cache
  • Testirajte funkcionalnosti – minimalni zahtev testiranja bi bio kompletna obrada porudžbine za svaki postojeći način plaćanja u svim prodavnicama
  • Preusmerite DNS na novi server
  • Uklonite stari server

Beleška: prilikom korišćenja Media servera (prilikom čega se media folder mauntuje pomoću NFS-a), pobrinite se da usmerite NFS maunt na originalni media server ali zamenite .svn (ako koristite subversion) iz nove provere (checkout) na originalni media direktorijum media servera.

Ostali postovi