Web dizajn: Kako da izbegnete nagađanja i zamke

Za uspešan web sajt bitna je kreativnost. Ona mu daje život. Ipak kreativne ideje i rešenja nekad mogu da budu stvar nagađanja, a nagađanje je veoma rizično u poslovanju. Kako onda dizajneri da pokažu klijentu da znaju da koriste dobru strategiju i da su im namere najbolje? Vežba koja sledi je odličan način da se započne diskusija i da se beleže aspekti dizajna kako bi se klijentov strah od kreativnosti odagnao i na taj način će se i sam klijent priključiti procesu dizajniranja.

Postavite jasne ciljeve

Neki ljudi razumeju razloge zašto web sajt treba da postoji, ali se bore da postave direktne i merljive ciljeve.  Neodređeni ciljevi teraju ljude da pretpostavljaju stvari, a pretpostavke mogu da pokvare očekivanja, koja pak mogu da unište poslovnu vezu koja se zasniva na poverenju. Ciljevi kao što su “prodati više robe” ili “dobiti više publiciteta” su pomalo neodređeni i pružaju malo usmerenja. Vežba koja sledi je najjednostavniji i najefikasniji način za postavljanje jasnih i moćnih ciljeva.  Agilni programeri koriste kriterijum “prihvatanja” u demonstriranju zašto neki zadatak treba da se obavi, i u definisanju kako se on uklapa u veću sliku.  Uz manje promene, on savršeno odgovara i web dizajn ciljevima.

Primer zahteva klijenta:
Mi želimo da redizajniramo naš web sajt  kako bi imao savremeniji izgled, privukao više poseta, i kako bismo postigli veći ugled u našoj industriji.

Primer cilja web dizajn templejta:
Mi želimo __________ zato ____________ kako bi ___________.

Primeri ciljeva:

  • Mi želimo da  POVEĆAMO POSETU ZA 20% zato što Nam je potrebno više publiciteta kako bismo kreirali dodatnih osam POTENCIJALNIH KUPACA u toku meseca.
  • Želimo da Osavremenimo trenutni izgled interNet prezenTacije zato Što Želimo da budemo viŠe znaČajni naŠim kupcima kako bismo poveĆali prodaju za 10%.
  • Želimo da NapiŠemo Četiri Članka meseČno vezano za aktuelnosti iz naŠe branŠe, zato što Želimo da pomognemo naŠoj branŠi kako bismo formirali dva nova partnerstva meseČno.

Da li ste primetili kako odvajanje “značenja,” “razloga,” i “kraja” pojašnjava ciljeve vlasnika projekta, i objašnjava zašto on želi baš te ciljeve i kako namerava da ih postigne. Kriterijum prihvatanja je u dizajnu odličan način da se pojave neke dublje, mozda ne tako primetne namere, koje će pomoći dizajneru i vlasniku projekta da donesu bolju odluku i izbegnu kasnija iznenađenja u daljem radu. Revidirajte ciljeve sve dok se sve strane u projektu ne saglase sa njima, i ne razumeju ih kompletno.

Bonus savet: postavite nekoliko ciljeva tako da možete da dostignete sekundarne i tercijarne ciljeve, ali nemojte ih ispuštati iz ruku—nie jedan web sajt ne bi trebalo da ima više od nekoliko velikih ciljeva.

Organizujte stranice

Ljudi će da zavole web sajt na kome mogu da ispune svoje ciljeve bez potrebe da mnogo razmišljaju. Mentalna energija korisnika bi trebalo da se koristi za rešavanje problema, a ne na razmišljanje kako web sajt radi.

Slaganje kartica je odličan način za organizovanje internet prezentacije. Ovo možete da uradite tako što ćete zapisati sve stranice vašeg web sajta na po jednoj kartici, zajedno sa imenom stranice na vrhu kartice. Zatim sve kartice polozite na sto, i grupišite ih po kategorijama, i podkategorijama ukoliko za time ima potrebe.

Bonus savet: Slažite kartice sa nekim ko nije iz kompanije kako biste uočili previde i dobili neočekivanu povratnu informaciju.

Nakon što ste vi razvrstali kartice, zapitajte da li će takvo razvrstavanje i sama imena kategorija i stranica biti jasna vašim posetiocima. Nejasnoće mogu doći usled nepoznate terminologije, ili predznanja koja imate Vi ali ne i vaši posetioci. Budite slobodni da uključite i ljude van vaše kompanije u ovaj proces, jer jedino tako možete dobiti spoljašnju povratnu informaciju koja vam je potrebna. Kategorizovanje stranica onako kako posetioci očekuju dovešće do bolje upotrebljivosti vašeg sajta.

Ukoliko radite na redizajnu, pogledajte šta statistika kaže koje stranice imaju malu i veliku posećenost. Ovo je idealna prilika da otkrijete koji vaš sadržaj dobija malu ili veliku pažnju. Kada ste ovo uradili, iskombinujte slične stranice i odvojte ili pojednostavite one koje su složenije.
Čak i nakon što je zvanična faza dizajniranja prošla, ukoliko ponovite vežbu slaganja kartica značajno ćete povećati upotrebljivost kao i efikasnost vašeg web sajta. Ovo je pametan način da se web sajt održava relevantnim i efektivnim.

Postavljanje stranice

Sledeće što treba da uradimo jeste da razvijemo solidno razumevanju vizuelne hijerarhije u dizajnu. Slede mape pažnje i malo matematike. Mapa pažnje je lista ciljeva jedne stranice sve sa poenima koji se dodeljuju za svaki cilj. Ideja je da shvatite kako su ciljevi međusobno povezani, tako da napravite solidnu hijerarhiju sadržaja.

Primer dodeljivanja poena:
Petnaest poena raspodeljujemo između četiri cilja

Primer ciljeva:

  • Opis usluga: sedam poena
  • Dobrobiti usluga: četiri poena
  • Članci o bransi: dva poena
  • Relevantne vesti: dva poena

Mapa pažnje je efikasnija nego lista prioriteta zato što vam pomaže da odredite koliko prostora da posvetite svakom cilju na stranici. Zato što opis usluga ima tri poena više od dobrobita upotrebe, tako da je opisu usluga potrebno pridati mnogo pažnje.

Koristite mapu pažnje za klasifikaciju oblasti koje su bitne za vaš web sajt.

Odredite kroj i završite

Odlike dizajna direktno podržavaju i snaze sadržaj. Na žalost, odlike je veoma teško pretočiti u vizuelni stil koji je koherentno razumljiv širokoj publici. Dobro je da imamo grupe različitih odlika koje će stvarati granice. Ovo će vam pomoći da pojasnite specifičan izgled dizajna i daće vam nešto da merite i kritikujete kada vaš dizajn bude gotov za proveru.
Odličan način da to uradite jeste da odredite suprotne osobine koje će značajno uticati loše na dizajn i da ih stavite na kliznu skalu. Jedan primer može biti skala sa dve krajnosti: savremen i klasičan.

Dodajte, obrišite i promenite skalu osobina po potrebi, ali nemojte zaboraviti da kriterijumi moraju da budu merljivi i da oko njih možete da se dogovorite. Osobina kao što je “high tech” isuviše zavisi od ukusa i mišljenja dizajnera. Većinom vremena kombinacija graničnih osobina, uključujući i “savremeno” “jednostavno” i “formalno” je sve što može jednostavno da stane na skalu i da se oko toga dogovara.

Poverljivost web dizajna

Solidno i zajedničko razumevanje ciljeva, organizacije, rasporeda, odlika će stvoriti atmosferu u kojoj ćete vi, kao i vlasnik projekta, imati i o mnogo čemu da diskutujete i dolazite do ideja. Zajedničkim radom će nastale greške biti manje, kao što će biti i manje neispunjenih očekivanja, ali krajnji rezultat će biti bolji web dizajn.

Preuzeto sa sajta sa web sajta: www.alistapart.com i prilagođeno.

Implementek, web dizajn firma će vam svojim iskustvom i znanjem pomoći kako bi vaš web sajt izgledao profesionalno i funkcionalno, a vaše poslovanje bilo uspešnije.

Relevantne vesti: dva poena

Ostali postovi