Dodavanje novog page layout-a za Magento CMS strane

Magento nudi napredne e-commerce mogućnosti, ali ne treba zaboraviti ni klasične CMS stranice koje upotpunjuju vašu prezentaciju sadržajem. Naravno te stranice su retko sa sadržajem identične strukture pa je potrebno napraviti novi templejt za njih.

Za pravljenje novog templejta prvo je potrebno da napravite phtml fajl sa Vašim templejtom i snimite ga u  app/design/frontend/default/vasa-tema/template/page
Otvorite local.xml (app/etc/local.xml). Negde oko 55. linije koda, ispod koda
<session_save><![CDATA[files]]></session_save>
ubacite kod:

<cms>
<layouts>
<redirect>
<label>Naziv koji će se prikazivati u dropdown-u za izbor layout-a u Admin Panelu</label>
<template>page/naziv-templejta.phtml</template>
</redirect>
</layouts>
</cms>

Napomena: Kod mora biti u okviru taga <global></global>

Primer local.xml

primer-xml

Rezultat: CMS strana u Admin Panel-u, promena Layout-a

magento cms templejt
Napisala
Aleksandra Vanić

Ostali postovi