SIIGA


Fokus

Dizajn, Identitet

Klijent

Student institute for International and Global Affairs

SIIGA (Student institute for International and Global Affairs) je internacionalna, apolitična, neprofitna studentska organizacija koja okuplja studente političkih nauka i obezbeđuje im kvalitetno okruženje za diskusiju i razmenu ideja.

Nazad na Portfolio

Ostali projekti

Sledeći: Chain Fitness