Spektar


Fokus

Design, Tailor made

Klijent

Spektar d.o.o.

Spektar d.o.o. lider u proizvodnji fleksibilne barijerne ambalaže za potrebe mesne industrije i ambalaže za potrebe proizvodnje sireva.

Otvori Sajt Nazad na Portfolio

Ostali projekti

Prethodni: Dialogos Centar
Sledeći: Candle Delirium