Responsive Web Design – Koncept i razvoj (Deo II)

Nije na vama da odlučite kako će ljudi da posete vaš sajt. Ako sedite i razmišljate „da li će ljudi želeti to da urade preko mobilnog“, zakasnili ste. Ljudi već pokušavaju to da urade!“  je odličan citat koji nam direktno govori da nemamo vremena da previše razmišljamo o tome da li je potrebno proširiti svoje poslovanje preko interneta na mobilne uređaje. Vreme za razmišljanje je odavno prošlo, sada mora da se deluje.

RWD (Responsive Web Design) kao koncept donosi kvalitetan prikaz vaše prezentacije na mobilnim uređajima. Kako bi ga bliže pojasnili, pozabavićemo se pojmom u užem i u širem smislu.

Pojam u užem smislu

Kada posmatramo RWD u užem smislu, to znači prilagođavanje prezentacije svim rezolucijama koristeći posebne stilove za svaku od njih. To se izvodi prostim upitom sa kog uređaja (koje rezolucije) korisnik dolazi i prema tome mu se isporučuje odgovarajući prikaz za njegov uređaj.

Međutim, ako se pogleda broj različitih uređaja i rezolucija, dolazi se do bojazni, koliko bi trajao i koštao razvoj prezentacije za sve njih. Iako bi idealno bilo da se pokrije što veći broj različitih rezolucija, u praksi se pokazalo da je dovoljno pokriti oko 4 koraka među njima i da će tako prikaz biti dobar na najvećem broju uređaja. Širine ekrana do kojih smo iskustveno došli a da pokrivaju najveći broj uređaja su: 1200, 980, 768 i 480 pixela. Naravno same dimenzije, kao i njihov broj se biraju na osnovu zahteva u projektu i samog dizajna.

Pojam u širem smislu

Pod pojmom u širem smislu, RWD moramo posmatrati kao novu filozofiju u pripremi i razvoju web i mobilnih prezentacija.

Oko 2000. godine, Flash je dominirao kao tehnologija za atraktivne prezentacije. Tada su svi korisnici strpljivo čekali i desetine minuta da se stranica učita kako bi videli sav raskoš i multimediju. Tada je vladalo mišljenje da će brži internet sa sobom doneti i veće, bogatije i glomaznije Flash prezentacije. Međutim desilo se upravo suprotno. Korisnici su drastično promenili navike i okrenuli se ka traženju jednostavnih i čistih rešenja. Bez previše elemenata koji skreću pažnju sa trenutno najvažnije stvari, sadržaja.

Borba za pažnju korisnika, dovela je do toga da se kompanije koje nastupaju na internetu u saradnji sa dizajnerima okrenu sadržaju kao centru svega. Glavni cilj je isporučiti kvalitetan sadržaj na što bolji način, kako bi ga korisnik brzo prihvatio.

Kako se RWD uklapa u sve to? Korisnici pokazuju veće zadovoljstvo i više poverenja ukoliko postoji konzistentnost između mobilnog i desktop pogleda na istu prezentaciju. S obzirom da se kod RWD tehnike radi o jednom sajtu, koji je samo vizuelno prilagođen nižoj rezoluciji, korisnici se lakše snalaze na prezentacijama i veće su šanse da se učini sledeći korak koji od njega očekujete, bilo da je to kupovina proizvoda putem vaše etrgvoine ili prezentovanje neke informacije sa vaše strane.

Do sada smo ustanovili da prezentacija mora lepo da se vidi na mobilnom uređaju i da je sadržaj u centru pažnje. Sada se moramo pozabaviti lokacijom vašeg korisnika tj. ciljne grupe. Ova informacija je od krucijalne važnosti tokom planiranja i samog dizajniranja prezentacije. Na početku ovog serijala smo pokazali da nemaju svi regioni podjednako dobre uslove za pristup mobilnom internetu i da je u globalu ta brzina relativno mala. Stoga se mora paziti na veličinu same prezentacije, kako bi ona lako i brzo bila dostupna vašoj ciljnoj grupi.

Kada znamo sve činioce na koje treba obratiti pažnju, shvatamo da je planiranju i razvoju ovakvog projekta potrebno pristupiti na malo drugačiji način.

Planiranje i razvoj

Za početak je potrebno odgovoriti na par pitanja. Među njima verovatno i najvažnije: Da li je potrebno da projekat bude „responsive“? Da bi odgovorili na ovo pitanje, potrebno je da sagledate namenu vaše prezentacije i načine na koje želite i imate potrebu da dođete do korisnika, kao i da razmotrite ostale alternative u vidu mobilnih aplikacija. Pomoćno pitanje bi bilo: Da li je potrebno da svi pogledi (verzije) na prezentaciju imaju isti sadržaj i funkcionalnosti? lako se može desiti da zbog različitih usluga i informacija koje želite da ponudite preko desktop i mobilne verzije, u stvari nije ni potrebno da radite prilagodljiv dizajn, već bi vam više odgovarala mobilna aplikacija ili odvojeni mobilni sajt. Još jedno važno pitanje koje otvara mnoga posle sebe, ali daje bolji pogled na sve je jednostavno: Zašto?

Zašto pokrećete taj projekat, koji vam je krajnji cilj? Ukoliko nemate odgovor na ovo pitanje, verovatno je bolje da ni ne ulazite u projekat. Međutim ako je odgovor kvalitetan i jasno vam stavi u fokus cilj, lakše ćete da organizujete sve ostale aspekte kako bi se do tog cilja i došlo.

Kada se odlučite da počnete sa projektom, bilo da ste menadžer razvojnog tima ili klijent, potrebno je dobro definiati uloge ljudi u timu jer se malo razlikuju od klasičnih web projekata. Dizajner mora biti upućen u aktuelne trendove i poznavati i tehnike razvoja kako bi svoj dizajn prilagodio daljem razvoju. Takođe njegov posao se ne završava isporučenim dizajnom, on sada mora da bude u konstantnoj omunikaciji sa razvojnim timom, kako bi izvršio potrebne korekcije ili posavetovao oko rešavanja izazova u radu. Naravno svi članovi tima moraju dobro da razumeju projekat, u smislu šta je za vas kao menadžera ili klijenta najvažnije na njemu, koji sadržaj mora biti lako dostupan korisniku i slično, kako bi mogli da prilagode strukturu i funkcionalnost kako desktop tako i mobilnim uređajima.

Tu dolazimo do malog tako reći presedana. Ukoliko posedujete klasičnu prezentaciju i samo želite da je prilagodite za mobilne uređaje, stvar je relativno jasna. Međutim ako radite razvoj kompletno novog sajta, otvara vam se mogućnost da ispratite potencijalnu srž ove tehnike razvoja sajtova a to bi bilo „mobile first“ koncept. U suštini preporuka je da se prvo krene od razvoja i izgleda mobilnih verzija stila i da se gradi ka velikim rezolucijama i desktop rešenjima. Ovaj koncept u sam centar stavlja najsitniji element vaše prezentacije, sam paragraf. Od tog elementa se dograđuje i razvija sve, kako bi sve bilo dobro isplanirano i kvalitetno prikazano na svim uređajima. Do sada je smatrano da je mobilna verzija prezentacije u stvari „lite“ verzija glomazne desktop prezentacije i onda se u razvoju sa veće verzije skidalo nepotrebno kako bi se dobila manja verzija. Međutim tu se nameće pitanje, ako vam je nešto nevažno na mobilnoj verziji, da li vam je uopšte važno i na desktop prezentaciji? Konceptom „mobile first“ se ovaj problem izbegava jer se prvo dobro definišu važni činioci vaše prezentacije i oni će dobiti prioritetno mesto na svim rezolucijama, dok će se propratni sadržaj dodavati shodno preostalom prostoru i realnim potrebama. Na kraju ovo može dovesti do mnogo rasterećenijih i vizuelno čistijih prezentacija nego što bi u početku bilo zamišljeno.

mobile screens

Tokom same izrade, potrebno je konstatno kontrolisati napredak i proveravati da li projekat ide u pravom smeru. Što se dizajna tiče, njega lako možete proveriti koristeći gotov šablon sa uređajima na kojima se lako prikaže kako bi prezentacija izgledala na njima. U daljem razvoju, kada se stigne do skoro gotove prezentacije, njena funkcionalnost, tj prikaz na različitim rezolucijama se može proveriti na samim uređajima koje posedujete ili preko nekog od emulatora dostupnih na internetu.

U svim fazama izrade, od početnih dogovara i postavljanja projekta pa do završnog testiranja i postavljanja na web, najvažniji je zajednički rad i međusobna komunikacija članova tima.

Sledeća tema koju ćemo obraditi je Responsive Web Design i alternative.

Ostali postovi