Blog

Pogledajte šta je novo kod nas. Bacite pogled na delić Magento univerzuma, kroz iskustvo naših programera. Držite korak sa novim web tehnologijama!

Responsive Web Design – Mobilni internet – trendovi (Deo I)

Svedoci smo vrtoglavog porasta veličine tržišta mobilnih uređaja (pametni telefoni, tablet i ostali uređaji). Naravno uz sam rast broja uređaja, uviđa se i napredak u uslugama na njima. Nekada je SMS bio vodeća i inovativna usluga dok sada to mesto preuzima mobilni internet sa svim svojim pogodnostima. Kako bi najlakše osetili taj rast i samu veličinu tržišta, uzećemo podatak da trenutno na planeti živi malo preko 6 milijardi ljudi dok je procenjen broj mobilnih pretplata oko 5.5 miliajardi. Taj podatak ćemo uporediti sa prognozama za 2018. godinu, kada se procenjuje da će broj ljudi dostići 7.5 milijardi dok će mobilne pretplate to nadmašiti sa čak 9 milijardi. Ovde samo moramo napraviti razliku između termina mobilni pretplatnik i mobilna pretplata jer se prvo odnosi baš na čoveka koji može posedovati i više mobilnih pretplata u jednom trenutku (mobilni telefon, poslovni telefon, tablet).

Broj uređaja je impozantan, ali šta se dešava sa uslugama, kako one prate taj broj? Tokom 2000-tih vladalo je mišljenje da će pojavom većih brzina interneta i same prezentacije moći da budu veće i glomaznije. Međutim „internet“ ih je sam demantovao jer se rasprostranjivanjem interneta samo došlo do većeg broja korisnika što je donekle dovelo da se te brzine dele na veći broj ljudi i samim tim i dalje drže daleko od teorijskih maksimuma pojedinih tehnologija.

Ako pogledamo Sl. 1. primetićemo da danas dominiraju relativno male brzine (GSM/EDGE) i da se tek za 4 do 5 godina očekuje globalnije usvajanje novih tehnologija i većih brzina kroz WCDMA i LTE.

pretplate po tehnologiji

Sl. 1. Mobilne pretplate po tehnologiji

Iako je internet doveo do toga da se mnogo lakše izlazi na globalno tržište, dosta kompanija se odlučuje da krene od lokalnog tržišta i lagano širi poslovanje. Iz tog razloga dosta je važno pogledati kakvo je trenutno stanje što se tehnologije i brzina pristupa tiče po regionima, kao i procenu za 2018. godinu.

 

pretplate po tehnologiji i regionu 2012Sl. 2. Mobilne pretplate po tehnologiji i regionu 2012.

pretplate po tehnologiji i regionu 2018

Sl. 3. Mobilne pretplate po tehnologiji i regionu 2018.

Iz Sl. 2 i 3 možemo videti da već danas severna Amerika i zapadna Evropa prednjače u usvajanju novih tehnologija, dok je ostatak sveta pretežno na GSM tehnologiji. Pravo globalno ubrzavanje mobilnog interneta može se očekivati tek oko 2018. godine.

Uz same brzine prenosa, zapanjujuća je i činjenica da je između 2011. i 2012. godine prenos podataka putem mobilnih uređaja dupliran i trenutno na mesečnom nivou iznosi 800 petabajta! Procene su da će mesečni protok do 2018. godine porasti čak 12 puta, što nas dovodi do stvarno astronomskih cifri.

Ovi podaci su nam važni kako bi bolje razumeli potencijalne korisnike naših usluga putem mobilnog interneta. Iako je mobilna tehnologija uznapredovala, većina korisnika i dalje ne može da primi veliku količinu podatak u kratkom vremenskom periodu, ali o tome više u odeljku o samoj filozofiji prilagodljivog web dizajna.

Nastavak sledi u drugom delu pod nazivom: Responsive Web Design – Koncept i razvoj

Ostali postovi