Online poslovanje

Tag

Možete li preneti svoje offline poslovanje, online?

Ako ste već počeli sa poslovanjem i razmišljate o promociji vaših proizvoda ili usluga na internetu, jedno od prvih pitanja koje morate postaviti sebi je „Da li stvarno imam proizvod koji mogu prodati preko interneta?“ Ovo pitanje je u samom srcu odluke o tome da…